NHÂN DÂN VIỆT NAM.ORG
TIẾNG NÓI CỦA MỘT SỐ NGƯỜI VIỆT YÊU NƯỚC TRONG NUỚC VÀ HẢI NGOẠI VẬN ĐỘNG TOÀN DÂN QUYẾT TÂM
CÓ NGÀY VUI ĐẠI THẮNG VIỆT NAM III LÀ ĐẬP TAN ÂM MƯU DBHB CỦA ĐẾ QUỐC MỸ, GIẢI TRỪ VÀ GIẢI HOẶC
GIẶC ÁO ĐEN VATICAN – GIẶC ÁO ĐEN BẢN ĐỊA – GIẶC TIN LÀNH

    Giới thiệu một số website:

   * Cong San
   * Nhan Dan
   * Cong An
   * Cong An N.D.
   * Quan Doi N.D
   * Lao Dong
   * Thanh Nien
   * Tuoi Tre
   * Saigon G, P.
   * VNA Net
   * Voice of V.N.
   * www.chuyenluan.com
   * www.duoctue.org
   * www.khuongviet.net
   * www.nguoivietyeunuoc.org
   * www.nguyentua.com
   * www.dongduongthoibao.net
   * www.dongduongthoibao.com
   * home.comcast.net/~charlieng


   

Bài Học Phật Giáo Nam Hàn (69%) Bị Chính Quyền Dân "C" Tin Lành (18%) Đàn Áp


 

 

<> QUỐC KỲ - QUỐC CA 

 

<> QUỐC KỲ VIỆT NAM

 

<> QUỐC KỲ-QUỐC HIỆU-QUỐC CA NCHXHCNVN  

 

 _________________________

 

 

Lê Hồng Phong

 

Hoàng Linh Đỗ Mậu

 

Hoàng Nguyên Nhuận

 

Trần Chung Ngọc

 

 

Giuse Phạm Hữu Tạo

 

  Nguyễn Mạnh Quang

 

 

Charlie Nguyễn

 

 

Nguyễn Đắc Xuân

 

 

Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ

 

 

Thân Hữu  

 

 

 

Báo Trong Nước & Hải Ngoại

  

 

 

Trang Nối Kết

 

 

 

 


 

Tin tức - Tài liệu - Lịch sử

Sự kiện Việt Nam - Thế giới 

 

 

Tin Thế Giới & Việt Nam

 

Truyền H́nh Online Mười Ngàn Ngày Vietnam War

 

Chương Tŕnh Truyền H́nh Trực Tuyến Việt Nam Trên NHÂN DÂN VIỆT NAM. ORG

 

ĐÀI TIẾNG QUÊ HƯƠNG RADIO TRÊN TRANG NHÀ NHÂN DÂN VIỆT NAM. ORG

 

Cuộc Đời Cách Mạng Tổng Thống Hugo Chavez

 

 

Cuộc Đời Và Sư Nghiệp Tổng Thống Saddam Hussen

 

 

Hồ Chí Minh & Đảng CSVN

 

 

Tam Đại Việt Gian Ngô Đ́nh Điệm

 

 

Những Tài Liệu Và  Kiện Lịch Sử Cách Mạng Miền Nam 1/11/63

 

 

Những Siêu Điệp Viên LLVT

 

 

Sự Thật GHPGVNTN “Vơ Lan Ái”  Ăn  Phân T́nh Báo Mỹ NED

 

 

Hiễm Họa Giặc Áo Đen La Mă

 

 

Đại Thắng Mùa Xuân 30/4/75

 

 

“Lính Đánh Thuê” QĐVNCH

 

 

Lột Mặt Nạ DBHB Của NED  

  

Bài Học Phật Giáo Nam Hàn (69%)

Bị Chính Quyền Tin Lành (18%) Đàn Áp

 

 

    Nói  đến lịch sử tôn giáo Hàn quốc  (Bắc Hàn và Nam Hàn) trước Thế giới Đại chiến II, là Tam giáo, nói chính xác Hàn quốc theo Phật giáo Đại Thừa, và là Quốc giáo, do Trung quốc truyền vào thế kỷ IV Tây lịch. Trong các phim bộ Kiếm Hiệp Lịch Sử Trung Hoa. Hàn quốc tức Liêu quốc đă từng xâm lăng và đô hộ Trung quốc, đi theo đoàn quốc xâm lược Liêu quốc (Hàn quốc) có những quốc sư, và nhất là gần 50 năm Nhật Bản  đô hộ Hàn quốc, th́ Hàn quốc vẫn tiếp tục truyền thống dân tốc Phật giáo là Quốc giáo và tàn diệt Hàn gian Kytô La Mă và Phản Thệ giáo (đạo quân thứ 5 Hàn gian).

 

    Taoism, which focuses on the individual in nature rather than the individual in society, and Buddhism entered Korea from China during the Three Kingdoms period (fourth to seventh centuries A.D.). Daoist motifs are seen in the paintings on the walls of Koguryo tombs. Buddhism was the dominant religious and cultural influence during the Silla (A.D. 668-935) and Koryo (918-1392) dynasties. Confucianism also was brought to Korea from China in early centuries, but it occupied a subordinate position until the establishment of the Choson Dynasty and the persecution of Buddhism carried out by the early Choson Dynasty kingsBuddhism is stronger in the more traditional east of the country, namely the Yeongnam and Gangwon regions, where it accounts for more than half of the religious population. There are a number of different "schools" in Korean Buddhism, including the Seon; however, the overwhelming majority (around 90%) of Buddhist temples are part of the Jogye Order. Many adherents of Buddhism combine Buddhist practice and shamanism.

 

    Religion in South Korea - Wikipedia, the free encyclopedia: Buddhism in South Korea is dominated by the Jogye Order, a syncretic sect traditionally linked to the Seon tradition. Most of the country's old and famous temples, such as Bulguksa and Beomeosa, are operated by the Jogye Order, which is headquartered at Jogyesa in central Seoul. Other Buddhist traditions in South Korea include the "Taego" and "Cheontae" lineages. Taego is a form of Soen (Zen), while the Choentae is a modern revival of the T'ien T'ai lineage in Korea, focusing on the Lotus Sutra. Another lineage, the Jingak, is a form of Vajrayana Buddhism. Both the Jogye and Cheontae orders require their monastics to be celibate, while the Taego and Jingak orders allow for married priests. There are many other small orders in South Korea as yet unknown in the West

 

    Cho nên, trong tiềm thức, trong máu của dân tộc Hàn là Tam giáo (đạo Ông Bà, mà Phật giáo là chỗ nương tựa tâm linh cho dân Hàn quốc), nghĩa là khi có tang chế ma chay trong gia đ́nh đều thỉnh vị sư ở làng xă hộ niệm và có gia đ́nh đem bài vị lên chùa thờ… Theo thống kê 2008, dưới đây dân số Nam Hàn có chừng 49,044,790 (49 triệu 45 ngàn dân, năm 2008, Religion in South Korea - Wikipedia, the free encyclopedia), số phần trăm Phật tử 22.8% (đến chùa lễ Phật và có giấy Quy Y là 11,182,191 khoảng 11,2 triệu), dân “C” Kytô Phản Thế giáo Tin lành 18.3% (số dân “C” trong sổ danh bộ Rữa Tội lưu giữ tại nhà thờ họ đạo Kytô Phản Thệ giáo Tin lành từ năm 1880 cho đến 2008 là 8,975,180 khoảng 9 triệu), 10.9% dân “C” Kytô La Mă (‘sic’, phóng đại, dân “C” trong sổ danh bộ Rữa Tội lưu giữ tại nhà thờ họ đạo Kytô La Mă  từ năm 1794 cho đến 2008, là 5,345872, khoảng 5,4 triệu). C̣n 46.5% (22, 8 triệu) không tôn giáo, có nghĩa là Vô Thần Cộng Sản hay sao? Thật ra số nầy chính là Phật tử không đến Chùa và không có giấy Quy Y (Tam giáo là đạo Phật là đạo Tự do không mang tội trong như Kytô Phản Thế giáo hay Kytô La Mă, có phép Rữa tội và mỗi tuần phải đi lễ nhà thờ một lần, nhất là vào ngày Chủ Nhật “Sunday”, không đi lễ ba tuần liên tiếp, th́ những đạo binh Đức Me, Thiếu Nhi Thánh Thể….sẽ đến hỏi thăm và bắt phải đi lễ cho dù bệnh gần chết không th́ bị cắt phép thông công, không được cấp   xe Bus  lên Hưởng Nhan Thánh Chúa, và phải vào Hỏa ngục đời đời, amen) 

 

 

South Korea religiosity

religion

 

 

percent

 

Christianity

 

29.3%

Buddhism

 

22.8%

Won Buddhism

 

0.3%

Confucianism

 

0.2%

Cheondoism

 

0.1%

No religion

 

46.5%

 

    Of the religious people, 29.3% are Christian (of which 18.3% (on total) profess to be Protestants and 10.9% to be Catholics), 22.8% are Buddhist, and the rest adheres to various new religious movements including Jeungism, Daesunism, Cheondoism, Taoism, Confucianism and Wonbuddhism.

 

    Không những thế, Báo Giao Điểm và www.giaodiemonline.com không chịu truy cập trên www.google.com ,mà lại phổ biến bài viết (CHRISTIAN SECTS FIND THAT IN SOUTH KOREA THEIR DRAW IS GREAT) trên tờ The Economist – 12 / 94 – London, đă “bơm vá” Kytô Phản Thệ giáo Tin lành vào năm 1994, có khoảng 14 triệu dân “C” ở Nam Hàn, (NAM HÀN: SỰ PHÁT TRIỂN ĐẠO KYTÔ ,) Thật ra, Mỹ và Âu Châu luôn luôn ‘bơm vá” dân số “C” Kytô giáo ở Á Châu như để phô trương lực lương chính trị “Đạo quân thứ V” gây áp lực chính trị và ngoại thương và nếu có nắm được chính quyền th́ sẽ đàn áp và khủng bố Phật giáo để Kytô hóa trong tương lai, tiến đến chư hầu và đô hô mà thôi.

 

    C̣n về Kytô giáo xâm nhập truyền đạo vào Hàn quốc. Những nhà truyền giáo Kytô La Mă  không đến truyền đạo Hàn quốc, măi cho đến năm 1794, Kytô La Mă có số dân “Chúa” vào khoảng 17,500….và đă có hàng ngàn dân “C” tử nạn cho đến năm 1884. (Roman Catholic missionaries did not arrive in Korea until 1794, a decade after the return of the first baptized Korean from a visit to Beijing. However, the writings of the Jesuit missionary, Matteo Ricci, who was resident at the imperial court in Beijing, had been brought to Korea from China in the seventeenth century. It appears that scholars of the Sirhak, or practical learning, school were interested in these writings. Largely because converts refused to perform Confucian ancestor rites, the government prohibited the proselytization of Christianity. Some Catholics were executed during the early nineteenth century, but the anti-Christian law was not strictly enforced. By the 1860s, there were some 17,500 Roman Catholics in the country. There followed a more rigorous persecution, in which thousands of Christians died, that continued until 1884)

 

    Kế đến, những nhà truyền giáo Kytô Phản Thệ giáo (Kytô Tin lành) đi theo với những nhà Thừa sai dân “C” Kytô Lă Mă vào Hàn quốc từ xuyên suốt năm 1880. Thừa sai Kytô Phản Thệ giáo, có hai giáo phái truyền đạo vào Hàn quốc thành công đặc biệt là hệ phái Methodist và Presbyteriạn cho măii đến năm 1957 chỉ có 1,2 triệu dân “C” Kytô Tin lành (Protestant missionaries entered Korea during the 1880s and, along with Catholic priests, converted a remarkable number of Koreans. Methodist and Presbyterian missionaries were especially successful. They established schools, universities, hospitals, and orphanages and played a significant role in the modernization of the country. During the Japanese colonial occupation, Christians were in the front ranks of the struggle for independence. Factors contributing to the growth of Protestantism included the degenerate state of Korean Buddhism, the efforts made by educated Christians to reconcile Christian and Confucian values (the latter being viewed as purely a social ethic rather than a religion), the encouragement of self-support and selfgovernment among members of the Korean church, and the identification of Christianity with Korean nationalism) 

 

    Từ sau Thế chiến II và chiến tranh Triều Tiên chia cắt Hàn quốc thành hai nước Bắc Hàn và Nam Hàn. Số quân Mỹ trú đóng tại Nam Hàn trên 37 ngàn quân (chiến phí cho quân đội trú đóng Mỹ ở Nam Hàn và Nhật Bản do ngân sách quốc pḥng Nam Hàn và Nhật chi trả), dọc theo giới tuyến 38 Bàn Môn Điếm từ năm 1953, từ đó số dân “C” Kytô Phản Thệ giáo Tin lành tăng lên và ‘bơm vá” có  khoảng 9 triệu, xuyên suốt 55 năm truyền giáo (1880 – 1953 – 2008), c̣n dân “C” Kytô La Mă chỉ trên 1 triệu và được “bơm vá” là 5,4 triệu xuyên suốt hành tŕnh 314 năm truyền đạo (1794 -2008). Tuy thế, “Dân Nam Hàn coi dân nước Mỹ  là đáng sợ nhất - Có chừng 37 ngàn quân nhân Mỹ đóng tại Nam Hàn, có lực lượng 18 ngàn gái điếm  “đăng kư” phục vụ cho đội quân này - và từ năm 1967 đến 1998, có trên 40 ngàn vụ lính Mỹ “ vi phạm tội ác công khai ”.v.v....(trích trang nhà Giao Điểm, tháng1/2003, “Bài thi đố về lịch sử mối quan hệ Mỹ - Hàn” của giáo sư Sử Gary Leupp, đại học Tufts, bang Masschusettes, Nguyễn Văn Hóa dịch ) 

 

     Ky-tô Nam Hàn có khoảng 300 hệ phái, trong đó hệ phái của ông mục sư Cho là đông nhất có khoảng 700,000 trong tổng số 14 triệu giáo dân,(sic) riêng Công giáo Nam Hàn có chừng và trăm ngàn không được Google liệt kê. Hiện nay, dân số Nam Hàn trên 48,846,823 theo Google 2006, Phật giáo Nam Hàn là Tam giáo Nam Hàn (Phật-Nho-Lăo) trên 35 triệu dân, v́ khi gia đ́nh có tang chế là nhờ vị sư tụng niệm và đem lên chùa thờ như Việt Nam và Trung Quốc, trong thời trẻ bầu nhiệt huyết và thích tham chính, sống theo Nho giáo nhưng tiềm ẩn trí dũng Phật giáo để xây dựng và bảo vệ tổ quốc, cho đến khi hưu trí cuối đờn c̣n lại th́ nhất tâm hướng về cửa Phật và ẩn tu.. (Sau thế chiến II và chiến tranh Triều Tiên, giới Tăng sĩ Nam Hàn lên thâm sơn cùng cốc ẩn tu, đă bỏ lai Đô thị cho Kytô Phản Thệ giáo Tin lành truyền đạo nên mới có sự cố gần 9 triệu dân “C” hiện nay, bây giờ Tăng chúng phải quay trở lai Đô thị để giữ đạo Dân tộc  Hàn trước đàn dân”C” Kytô giáo đang cấm dùi đất Á Châu v́ Tây Phương và Mỹ đă và đang bỏ đạo “C” nầy)  

 

    C̣n Bắc Hàn, dân số trên 23,116,019, hầu như 100% Phật giáo-Nho giáo có trên 300 ngôi chùa, c̣n lại số ít Kytô giáo vào khoảng trên 100 ngàn giáo dân ( không được Google cho biết)

 

    North Korea - The Role of Religion: Koreans are traditionally pragmatic and eclectic in their religious commitments. Their religious outlook is not conditioned by a single, exclusive faith but by a combination of indigenous beliefs and creeds, such as Confucianism, Daoism, and Buddhism. Belief in a world inhabited by spirits is probably the oldest Korean religion. Daoism and Buddhism were introduced from China around the fourth century A.D., the latter becoming predominant during the Silla Dynasty (668-935), but reaching its height during the Kory Dynasty (918-1392). Buddhism suffered a decline, however, and Buddhists were persecuted to some extent during the Chosn Dynasty. For the average Korean in late traditional and early modern times, the elaborate rituals of ancestor veneration connected to Confucianism were generally the most important form of religious life. Korean neo-Confucian philosophers, moreover, developed concepts of the cosmos and humanity's place in it that were, in a basic sense, religious rather than philosophical:

 

 

Theo số liệu thống kê năm 1999, số tín đồ tham gia sinh hoạt tôn giáo là 15.718.971 người, chiếm tỷ lệ xấp xỉ 19,3% dân số cả nước

 

Trong đó tín đồ

 

Phật giáo là 7.104.930 người,

 

Công giáo là 5.111.119 người,

 

Tin lành là 410.134;

 

Cao Đài là 856.745;

 

Phật giáo Hoà Hảo là 1.172.896;

 

Hồi giáo là 63.147.

 

Số lượng nhà tu hành, chức sắc lên đến 59.110 người với 21.294 cơ sở thờ tự.

 

 
   Cũng như tại Việt Nam, theo số liệu thống kê của ai đó trong bài viết THẾ NÀO LÀ TRUYỀN ĐẠO TRÁI PHÉP? , là không hiểu về tôn giáo dân tộc Tam giáo Đồng nguyên [Phật - Nho – Lăo], nói cho chính xác tôn giáo dân tộc là Phật giáo có trên 90%, là khi tang chế đều mời ông thầy tụng ở làng hay thỉnh những vị sư ở những ngôi chùa có tăng chúng tu học cho những gia đ́nh khá giả ở thành phố, nên nhớ rằng Cao Đài cũng là biến dạng Phật giáo để chống Pháp dưới dạng thờ hỗ lốn

 

    Theo định nghĩa của cơ quan chức năng nhà nước Việt Nam thẩm định, dân số Phật tử ở Việt Nam có trên 7 triệu người, có đến chùa và có giấy Quy Y, cũng như là người Công giáo có trong danh bộ Rữa Tội ở nhà thờ là trên 5 triệu, thật là ngây ngô và cấu kết với GHCG Việt gian, là “bơm vá” bọn dân “Chúa” có lực lương chính trị và tổ chức, cho nên phải hợp tác với họ (sic), c̣n Phật giáo không có tổ chức chính trị, mà ai đó đă quên chủ lực lượng nhân dân (chủ lực chính là Tam giáo “Phật giáo”) đánh cho Mỹ cút - Ngụy Việt gian Công giáo nhào 

 

    Dân“C Kytô La Mă chỉ có trên ba triệu giáo dân gồm có cả giáo dân sống giáo dân chết từ khi các giáo sĩ  gián điệp Tây xâm nhập chui vào Việt Nam, cho đến hiện nay, đều được lưu giữ trong sổ Danh Bộ Rữa Tội tại các nhà thờ, các linh mục chánh xứ rất cần số lượng giáo dân được ông ta rữa tội để hy vọng  thăng chức phát tài, đă được những nhà soạn Bách Khoa Tự Điển Mỹ gom các danh bộ các giáo xứ nhà thờ và đă chứng kiến số giáo dân Công giáo sinh hoạt đi lễ đông đảo nhà thờ hàng ngày và nhất là vào ngày Chủ Nhật, chủ đích biểu dương lực lương chính tri, quanh ṿng đai Thành phố Hồ Chí Minh và Miền Nam (South Việt Nam). C̣n Dân “C” Kytô Phản Thế giáo Tin lành có khoảng 410.134 (bốn trăm mười ngàn)

 

    Bằng chứng có những Phật tử chết bệnh hay chết bệnh già trong bệnh viện thân nhân chưa vào kịp, th́ một số linh mục túc trực ở đó đă làm phép Ma Rữa Tội, đều thật nực cười. Cố nhạc sĩ Trần Đại Lộc thanh niên đoàn Phật tử, vợ con anh Lộc chưa vào kịp, đă bị hai ông linh mục, đặc hai tên Thánh Ma cho anh ta, nhưng sau đó anh Lộc đă được chôn cất theo nghi thức Phật giáo,nhạc sĩ ca sĩ Phật tử Duy Khánh ai cũng biết rất rơ, thế mà cũng dành Rữa tội và tổ chức tang lễ theo hai nghi thức Phật giáo và Công giáo…..

 

    Theo The 1997 Grolia Multimedia Encyclopedia:  

 

    “…Although the majority of ethnic Vietnamese traditionally considered themselves Buđhist of Confucianist, there are about 3 million Roman Catholics, most of whom now live in the south. Members of two religious sects, the Cao Dai (an amalgam of Eastern and Western traditions) and the Hoa Hao (a radical form of Buddhism), live mainly in the Mekong delta area and number about 1 million each. Like the ethnic minorities, these religious groups have resisted assimilation into the majority culture and even today are under considerable pressure to conform to the government’s socialist ideals.(Trích Dân số giáo dân Công giáo Việt Nam của Lê Nhu)

 

    Ta hăy nh́n rơ bộ mặt thật của các tổ chức Human Right Watch (Nhân Quyền), Hội Y Sĩ Không Biên Giới, Hội Nhà Báo Không Biên Giới, Hội Ân Xá Quốc Tế, Ṭa Án Tội Phạm Chiến Tranh ... không một lời lên án tội ác của nhà nước Nam Hàn Kytô Phản Thệ giáo Tin lành chỉ có 18.3% dân số dân “C” có  hành động kỳ thị và đàn áp Phật giáo Nam Hàn 69%. Trong khi đó bọn dân “C” Kytô La Mă ở Việt-nam gồm những tên giáo sĩ dân “C” và giáo dân dân “C” phản loạn và nổi loạn tại Thái Hà, và khu 42 Nhà Chung chống phá và tiến đến lật đổ nhà nước Việt Nam, do sự xúi dục của Thực dân đế quốc xâm lược Mỹ-Vatican, đă bị nhà nước Việt Nam trừng trị giải tán và tống giam một số giáo dân ”C” và sẽ tống giam một số giáo sĩ  “C”, trong đó có dân “C” Ngô Quang Kiệt mang tội trọng hơn tên giáo sĩ dân “C” Nguyễn Văn Lư. Kiệt đă vi phạm luật pháp quốc gia Việt Nam, là chủ mưu kích động dân “C” nổi loạn khắp nước, nhất là hai thí điểm Thái Hà và 42 Nhà Chung, có thể bản án sẽ dành cho Ngô Quang Kiệt là 40 năm tù hay phải về sống trên miền Đất “C” Vatican hay Mỹ như tên Đại Việt gian Nguyễn Văn Thuận ngày nào năm xưa.

 

   Thế mà, những tổ chức quốc tế ở trên, chỉ là những đạo quân gián điệp Kytô giáo trá h́nh “ăn ngược nói ngạo như tên JESUS”, phản đối nhà nước ta đàn áp và “bơm vá”  bọn giáo dân “C” phản loạn phạm tội nổi loạn này là những nhà đối kháng dân chủ ôn ḥa 

 

 

 

 

Bài Học Nam Hàn II

Phật Giáo Pháp Nạn

   

 

 

 

1. Hai tháng trước đây dân Nam Hàn đă làm rung chuyển thủ đô Seoul với biển người ước đoán có đến 80 ngàn dân biểu t́nh chống vụ tân tổng thống Lee Myung-bak, một con chiên Tin lành ngoan đạo, đă cúi đầu chịu áp lực của Chúa Jehovah Mỹ cho nhập cảng thịt ḅ với các điều kiện nới lỏng. Cuộc biểu t́nh đă làm cho hai chính phủ Tin lành này phải cấp tốc điều chỉnh lại vài điều kiện trong thỏa ước để an dân, và không để t́nh trạng chính trị xấu thêm. Thiên Lôi tui đă đề cập vụ này trong ‘Bài Học Nam Hàn’ mà nay tạm xếp vào loạt bài 1: Vụ Thịt Ḅ (Điên); bởi không ngờ chuyện về Nam Hàn lại là chuyện dài nhiều tập; nên nay mới có

 

Vụ trên vừa dịu th́ chiều thứ tư 27/8/2008 hơn 60.000 Phật tử (theo ước tính của cảnh sát địa phương; nhưng nhiều nguồn tin độc lập ước tính hơn 200 ngàn người), trongđó có khoảng bốn ngàn Tăng Niđă tập trung ở khu vực Seoul Plaza và tuần hành trên các đường phố xung quanh ṭa thị chính để phản đối chính sách kỳ thị tôn giáo, phân biệt đối xử chống lại Phật giáo từ Chính quyền Tin lành của Tổng thống Lee Myung-bak. Họ tố cáo công khai những chính sách thất nhân tâm và quyết đ̣i chính phủ Nam Hàn phải sữa đổi ngay những sai lầm. Cuộc tuần hành khởi phát từ chùa Jogyesa, trụ sở của Tông Tào Khê-tông phái Phật giáo lớn nhấtở Hàn Quốc và đi qua các con phố ở Trung tâm thủ đô Seoul trước khi đến Seoul Plaza.

 

Ḥa thượng Jinhwa cho biết “Đây mới là điểm khởi đầu cho cuộc đấu tranh của chúng tôi và đây cũng là lần đầu tiên tất cả 25 tông phái Phật giáo trên cả nước Nam Hàn đoàn kết đồng tham gia biểu t́nh”. Điều này làm cho chúng ta liên tưởng đến Pháp Nạn của Phật Giáo Việt Nam ở miền Nam dưới triều đạo phiệt Ca-tô Ngô Đ́nh Diệm.

 

2. Sự bất măn của Phật tử Hàn vốn đă âm ĩ từ rất lâu khi t́nh trạng đất nước bị các phe phái Tin lành Mỹ liên tục lấn áp vào công việc nội trị kể từ thời các cuộc chiến tranh chống Nhật cuối thế kỷ thứ 19 rồi tiếp đến là cuộc nội chiến Nam-Bắc Hàn kết thúc vào năm 1953. Do sự vận động ráo riết của bọn Tin lành Yankees bên sau chính trường Hoa Kỳ mà chính phủ Mỹ phải nhảy vào chiến tranh Triều Tiên, rồi áp đặt việc chia cắt Hàn quốc, âm mưu biến Hàn thành một xứ Tin lành. Điều này tương tự như ở Việt Nam cùng thời khi chú Sam âm mưu với Vatican đă chặt đất nước ta thành hai miền qua vĩ tuyến 17, sau khi mang gần một triệu con chiên Ca-tô vào nam năm 1954 với tham vọng quyết biến miền Nam thành một nước Ca-tô. Bọn nham nhỡ này, luôn xem nhân lọai và thế giới chỉ thuần là những món hàng buôn bán, đều áp dụng sách lược phân chia lằn ranh chống cộng cho Chúa đă hủy diệt bao nhiêu nhân mạng một cách oan uổng.

 

Đừng quên rằng lần chia cắt ở Việt Nam năm 1954 là nỗ lực “cố đâm ăn xôi’ cuối của bọn thưc dân tây phương và đạo phiệt Vatican v́ trước đó gần một thế kỷ vào năm 1867, chúng đă thất bại khi muốn biến miền lục tỉnh trong nam thành một xứ Ca-tô độc lập cha căng chú kiết Cochichine. Nhưng bao âm mưu thâm độc của bọn quỉ dữ này vẫn bị một dân tộc Việt nhỏ bé nhưng quật cường đập nát. Giấc mộng Ki-tô hóa Việt Nam của tập đoàn ác hiễm này xây dựng mấy thế kỷ một sớm một chiều đă tan theo mây khói. V́ thế nên nay ta đừng ngạc nhiên khi chúng quyết truyền lại mối hận tổ tiên (tựa như ‘tội tổ tiên’ trong Kinh Ước) này cho bọn Vịt xóm đạo lưu vong lêu bêu ở nước người tiếp tục nuôi căm hờn chống Việt Nam.

 

Nên dành vài phút chiêm nghiệm lại hoàn cảnh chính trị tuyệt vọng của đất nước ta vào thời cận đại khi bị tập đoàn quỉ trắng và bầy quạ đen này chiếm đóng; đă có lúc những tưởng một xứ èo uột bên bờ Thái B́nh Dương đă bị chia ba xẻ bảy không bao giở liền được lại được. Vậy mà dân tộc ta vốn nghèo nàn nhưng rất anh hùng, đă chịu đựng bao hy sinh to lớn thống nhất được đất nước toàn vẹn và hoàn toàn độc lập kể từ tháng 4, 1975 và biến nó phú cường như ngày nay. Khi so sánh với dân tộc Hàn c̣n đau đớn trong chia cắt và sống dưới gông cùm văn hoá Tin Lành ngoại lai, với Đài Loan, với Okinawa th́ mới thấy được công lao to lớn của đảng Cộng Sản lănh đạo công cuộc kháng chiến của dân ta đưa đến thành công. Nếu đất nước không được thống nhất vào năm 1975 th́ chắc chắn với sự kiêu ngạo điên rồ của tây phương và các thế lực đạo phiệt ngày nay th́ khó c̣n có dịp nào khác. V́ thế về thành tích giải phóng dân tộc th́ nhà lănh tụ tài ba Hồ Chí Minh thực xứng đáng được ca tụng như bao tiền nhân anh hùng Lư Thường Kiệt, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Huệ... rạng ngời sử xanh muôn thuở.

 

3. Sau thế chiến 2, Mỹ trở thành chú Sam khổng lồ khệnh khạng miệng ngậm đầy bom hạt nhân luôn hét ra lửa ai cũng khiếp, nên chú coi trời bằng vung. Liên Hiệp Quốc được chú dựng ra làm cảnh và bắt đặt ở New York để hợp thức hóa những tham vọng chú muốn trên thế giới. Qua đó nhân danh các nghị quyết của LHQ do chú giàn dựng để chú đóng quân lâu dài ở vĩ tuyến 38 của Hàn từ 1953 đến nay, mà không ai giám bảo đó là xâm lăng chiếm đóng bởi chú lớn giọng gọi đó là tiền đồn bảo vệ “tự do, dân chủ” pḥng sự xâm lăng của “quỉ đỏ” phương bắc. Không biết đến bao giờ th́ bọn “quỉ trắng” này mới nhổ trại, dù chú đă chốt căn cứ ở các đảo trăi dài ven thềm đông Á. Chắc chẳng bao giờ, trừ phi dân Hàn đủ sức kháng chiến chống ngoại xâm như dân Việt th́ may ra. Nam Hàn là vị trí chiến lược lâu dài cho sự bành trướng thế lực của Mỹ ở Á châu. Ban đầu nó chỉ là một trong những tiền đồn, tựa như Nam Việt Nam, của ṿng đai bao vây Trung quốc; đồng thời có nhiêm vụ theo dơi và kềm chế sự nổi dậy tái vũ trang của Nhật luôn muốn rửa mối nhục thất trận; và mặt khác tiện ḍ la những hoạt động quân sự của Soviet trước đây và nay là Nga ở phương đông. Bao nhiêu cuộc phản đối đ̣i lại chủ quyền đối với chú xem như “nước đổ lá môn” bởi chú chú muốn là… Chúa muốn.

 

Trong thời kỳ hoạt động gián điệp chống Nhật, bọn Tin lành Yankees đă từng lúc nhúc ở Pyongyang (B́nh Nhưỡng) và từng tuyên bố “Pyongyang là một Jerusalem châu Á”. Khi Pyongyang rơi vào tay “bọn vô thần – có nghĩa là những kẻ đếch chịu phục thần Jehovah” nên họ kéo thập giá ‘tập kết’ về dưới vĩ tuyến 38 và tiến hành sách lược biến Nam Hàn thành một xứ Ki-tô làm tiền đồn “chống Cộng”, dù miệng lúc nào cũng rêu rao lư tưởng “tự do tín ngưỡng”, “tách rời chính trị ra khỏi tôn giáo”. Mẹ kiếp! chúng hành xử nào có khác ǵ bọn Ca-tô Rô-ma, tiền thân của chúng, chuyên phục vụ cho sự bành trướng của đế quốc La-mă. Do đó bà con nên ghi nhớ câu này “đừng nghe và tin những ǵ bọn Ki-tô nói, mà hăy nh́n kỹ những ǵ chúng làm!”

 

Bọn thực dân cũ đă cùng lũ đạo phiệt Vatican tiến hành thuộc địa Ca-tô th́ nay đế quốc mới lại dùng bọn Tin lành mở mang nước Chúa Jehovah nào có khác ǵ nhau; chỉ là chơi tṛ “rượu cũ b́nh mới”. Khi bọn tư bản tham tàn thấy Vatican già nua hết xài th́ chúng vội thay ngựa Tin lành mới, chân non háu đá. Ta vẫn nghe bọn Vịt xóm đạo “cuồng dâm chống cộng” thường kết án “giáo hội quốc doanh” với ư mỉa mai đối với những tu sĩ ‘ra vẻ’ hợp tác với chánh quyền Việt Nam; nhưng chúng quên là trong lịch sử Ca-tô cha đẻ của “giáo hội quốc doanh” chính là vua Henry VIII của Anh quốc (1509-1547). Ông vua này đă mạnh dạn ly khai hẳn khỏi sự khống chế của Vatican và khai sinh Giáo hội Anh quốc được gọi là Anh giáo như một thực thể độc lập. Giáo hội Anh quốc thừa hưởng di sản từ cả Ca-tô và Kháng Cách (Protestantism), ủy cho quân vương nước Anh vào vị trí đứng đầu giáo hội. Và Anh giáo vẫn trường tồn ngon lành. Không biết mấy bố Vịt xóm đạo có hiểu được điều này không khi sử dụng ngôn từ bừa băi? Các bố cứ măi ngồi trong nhà thờ lim dim nh́n Chúa trần truồng, tưởng tượng tấm khố nhỏ bé che ‘ư đồ của Chúa’ rơi xuống, biến thành một phép lạ ban cho danh từ bêu rếu chính trị tưởng là độc đáo nên đua nhau ‘nhai lại’ ngày này qua ngày khác trên các phương tiện truyền thông của Chúa mà chẳng hiểu nguồn gốc của nó có một ư rất vinh dự. Không biết đến ngày nào mới có một “Việt giáo Ca-tô” hoàn toàn đặt quyền lợi của tổ quốc lên trên hết nhỉ?

 

4. Thế là từ sau chiến tranh Triều Tiên, dưới cái dù che của lực lượng quân sự Mỹ, bọn Tin lành ồ ạt tiến hành ba mặt giáp công chiến thuật Ki-tô hóa đất nước Hàn. Trong khi hàng ngũ lănh đạo dân tộc bị tiêu diệt, đất nước tan nát, kinh tế kiệt quệ, dân t́nh ly tán, đói khổ tràn lan... th́ bọn truyền giáo gián điệp cho đó là ơn Chúa đă cho một môi trường tuyệt vời để chúng tung hoành ngang dọc mà truyền bá phúc âm. Đáng tiếc là Phật giáo chẳng bao giờ thành lập được một cộng đồng thế giới để hổ trợ cho nhau v́ nhiều lư do nội cũng như ngoại tại. Dù bấy giờ dân Hàn đa số theo Phật giáo; nhưng các nước Phật giáo Á châu khác trong vùng có hoàn cảnh nào có khác ǵ, th́ lấy ǵ mà tương trợ giúp đỡ? Nhật vừa thất trận và bị Mỹ chiếm đóng; Trung quốc cũng vừa thoát khỏi một cuộc nội chiến tương tàn, Việt nam vốn nghèo lại c̣n đang thoi thóp, Thái Lan, Miến Điện, Tich Lan, Miên, Lào... th́ c̣n bi đát hơn... giữ lấy thân c̣n chưa đủ sức.

 

Bọn Tin lành Mỹ liền vung văi tiền bạc vật chất mua chuộc những linh hồn lạc lơng đói rách. Trong hoàn cảnh tranh nhau để sống ấy, ai mà không rơi vào cạm bẩy “theo đạo có gạo mà ăn”; thế là có mùa gặt tân ṭng khá bộn. Bọn tài phiệt Mỹ tiếp tay nâng đở đào tạo thành phần lănh đạo mới, vừa trung vừa ngoan với chủ mới, Chúa Jehovah Mỹ, để không mấy chốc nắm giữ hết mọi cơ cấu chính quyền; đồng thời âm thầm dùng luật lệ mới để hạn chế và gạt bơ mọi ảnh hưỡng cổ truyền của Phật giáo trong đời sống dân Hàn, đẩy chùa ch́ền, thiền viện, tăng ni vào nơi thâm sơn cùng cốc để Tin Lành độc chiếm chốn đô thị phồn hoa mà tha hồ bành trướng; và chỉ trong ṿng vài thập niên mà tỉ số tân ṭng từ con số không lên đến 1/3 dân số Nam Hàn.

 

Một khi dựa vào Chúa toàn năng Mỹ để được mọi quyền lực và ăn trên ngồi trước đối với đồng bào ḿnh th́ giới con chiên lănh đạo Nam Hàn phải trung thành và phục tùng Chúa Mỹ vô điều kiện (nào có khác ǵ bọn Ca-tô Việt đâu nhỉ?). Ngược lại Chúa Mỹ tiếp tục bao che an ninh và đầu tư tiền của xây dựng cho kỹ nghệ nhẹ chuyên sản xuất đồ gia dụng điện tử, tận dụng nguồn nhân lực để tiếp tay cho sự giàu mạnh của chú Sam trên toàn cầu. Dĩ nhiên tỷ lệ cổ phần đầu tư của chủ nhân ông Yankees trong kinh tế Nam Hàn chắc là khá cao. Không lẽ chú Sam dại dột giàn 28 ngàn quân ở đây làm chuyện ruồi bu để cho đám Cao ly kim-chi (cu-li chăm chỉ) an nhàn hưỡng thụ?

 

5. Trong những thập niên gần đây các con chiên Ki-tô ứng cữ viên tổng thống Nam Hàn đều được Chúa Mỹ phù phép thắng cữ dễ dàng và thay phiên nhau nắm quyền. Ngay cả tổng thống đầu tiên đă được Chúa mang về Mỹ đào tạo rồi đặt lên ngôi từ 1948 đến 1960 là Syngman Rhee. V́ quá hăng say phục vụ quan thầy mà y trở thành kẻ khát máu đă giết hại bao nhiêu thường dân vô tội chỉ v́ họ bị nghi ngờ thiên tả thân cộng trong chiến tranh Triều Tiên (không khác ǵ sự tàn ác của triều đạo phiệt Ca-tô Ngô Đ́nh Diệm ở nam Việt Nam). Cuối đời Rhee đă phải trốn sang sống ở Hawaii. Nhiều tên kế nhiệm khác đă không ngần ngại biểu lộ sự ngoan đạo của ḿnh như Kim Young-sam, tổng thống thứ 14 từ 1993 đến 1998 cho dời tượng Phật được an vị lâu đời trong Dinh Tổng thống ra khỏi công ốc nầy. Nhưng những hành động kỳ thị tôn giáo của các cựu tổng thống con chiên kia không trơ tráo bằng Lee Myung-bak hiện nay.

 

Vào tháng 12, 2007, Chúa Mỹ đă đưa Lee Myung-bak từ vai thị trưởng Seoul lên ngôi tổng thống qua những mánh khoé ‘phổ thông đầu phiếu’ sau khi không hài ḷng với người tiền nhiệm Roh Moo-hyun vốn cứng đầu cứng cổ khó sai bảo. Bốn tháng sau Lee Myung-bak liền đến Camp David triều bái đại đế Bush Con và cúi đầu trước những Giám mục Tin lành để tạ ơn Chúa Mỹ; và liền sau đó nhận được lệnh cho nhập thịt ḅ mẫu quốc để gỡ thế kẹt cho t́nh trạng ứ đọng hàng nông nghiệp xuất khẩu của Mỹ v́ bệnh ḅ điên. Vụ này đă dẫn đến cuộc xuống đường vĩ đại ở Seoul vào ngày 11 tháng 6 năm nay.

 

Ngưới ta c̣n nhớ khi mới đắc cử thị trưởng Seoul năm 2002, Lee đă xin dâng thành phố Seoul cho Chúa (có khác ǵ Ngô Đ́nh Diệm dâng miền nam lên bà Maria vớ vẫn nào đó trước đây?). Sao bọn này ăn phải cái bă ǵ mà cuồng tín mê mang đến thế nhỉ? Chỉ có bă danh vọng quyền lực mới làm chúng trở nên mù quáng giống nhau mà thôi.

 

Dưới áp lực của bọn Ki-tô Yankees, với công lao đă vận động, mua chuộc giáo dân Tin lành Hàn dồn phiếu cho Lee đắc cữ, Lee trở về nước phát động chính sách đề cao Tin lành một cách công khai mạnh mẽ hơn và mang ư đồ kỳ thị rơ rệt đối với Phật giáo mặc dù hiến pháp Hàn Quốc trong điều 20, khoản 2 đă quy định rằng chính quyền sẽ không công nhận một tôn giáo nào là quốc giáo cả, đồng thời phải tách tôn giáo ra khỏi chính trị.

 

Sau khi nhậm chức tổng thống, Lee đă bổ nhiệm một loạt các con chiên Tin lành vào những vị trí quan trọng trong văn pḥng Tổng thống và Nội các. Lee c̣n đi xa hơn bằng cách cho thuộc hạ âm thầm loại bơ các danh mục về các tự viện Phật giáo, bao gồm những ngôi chùa lớn lâu đời như Bulguk, Baekyang và Bongeun ra khỏi các nguồn thông tin, bản đồ chính thức của Nhà nước; trong đó có các websites của các bộ như Bộ Địa ốc, Vận tải và Hàng hải; hệ thống chứa dữ kiện thông tin giáo dục địa lư do bộ Giáo dục, Khoa học và Công nghệ; trong khi đó họ lại liệt kê thêm những nhà thờ Tin lành dù nhỏ nhất. Ngay cả trên bản đồ về suối Cheonggye Stream, nơi biểu tượng nhất của Lee khi c̣n là thị trưởng Seoul, tên các chùa cũng bị loại bơ. Sau một cuộc phản đối của Hội Phật Giáo Jogye hồi tháng 6, bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn, Yu In-chon cam kết sẽ sữa sai và nỗ nực chấm dứt việc kỳ thị tôn giáo của Chính phủ.

 

Nhiều sự kiện kỳ thị khác c̣n được ghi nhận như:

 

1) Trong ngày Lee nhậm chức, đă có một buổi lễ tạ ơn Chúa do mục sư Kim Jin-hong làm chủ ngay tại phủ Tổng thống.

 

2) Joo Dae-joon, Phụ tá cơ quan an ninh phủ Tổng thống đă tuyên bố trước mọi người rằng: “Ước mơ của tôi là truyền bá phúc âm đến tất cả cơ quan chính quyền.”

 

3) Choo Boo-gil, Cố vấn về Kế hoạch và Quan hệ công chúng của phủ tổng thống đă gọi những người thắp nến biểu t́nh chống nhập khẩu thịt ḅ Mỹ là quỷ Satan.

 

4) Bộ trưởng cảnh sát quốc gia Eo Cheong-soo, người từng tuyên bố sẽ cải đạo toàn bộ lực lượng cảnh sát Hàn, đă xuất hiện trong một bích chương quảng bá một lễ hội Ki-tô dành cho cảnh sát.

 

5) Một nữ con chiên khác, làm hiệu trưởng một trường cấp III lại c̣n hăng say hơn đă ra tay phá hủy tượng Phật. Đúng là ‘chó cậy mặt chủ nhà’. Bộ trưởng Giáo dục cũng hứa sẽ điều tra làm rơ vụ này.

 

6) Trong khi đó Văn pḥng Tổng thống lại “quên” không gửi thông điệp chúc mừng đến các ngôi chùa chính trong dịp Phật đản như theo truyền thống từ trước.

 

6. Ngày 5 tháng 8, Đại đế Bush Con trên đường đi dự thế vận hội Beijing đă ghé Seoul thăm phiên vương đàn em Lee để tỏ sự ủng hộ và vổ về khen thưởng của Chúa Mỹ qua vụ cho nhập cảng thịt ḅ (điên) và không rút khoảng 100 nhân viên Hàn trong PRT (Provincial Reconstruction Team) dưới sự chỉ huy của NATO ở Afghanistan và khoảng 500 lính Nam Hàn khỏi Irbil ở Iraq; đồng thời kỷ niệm 55 năm gắn bó giữa 2 chính phủ Tin lành. Nhưng Bush Con gặp sự chống đối dữ dội của dân chúng. Họ hét tướng "Bushout! Lee Myung-bakout!" và lớn tiếng phản đối chính sách của Mỹ ở Trung đông và Afghanistan. Trước khi Bush Con đến, nhà nước Hàn đă phải huy động đến 7,000 cảnh sát bảo vệ chung quanh khách sạn Bush ở qua một đêm và 16,000 cảnh sát khác chống biểu t́nh để giữ an ninh, và đă phải xử dụng xe ṿi rồng để đẩy lùi dân biểu t́nh. Ḷng căm phẩn của dân Hàn đă ngăn cản một cuộc thăm viếng của Bush Con hồi đầu năm sau khi Lee đắc cử.

 

Dù trước chuyến viếng thăm, Bush Con đă cố lấy ḷng dân Hàn bằng cách ra lệnh Ủy ban Quốc gia về đặt tên bản đồ (U.S. Board of Geographic Names) cho rút lại tên gọi một quần đảo nhỏ do Nam Hàn kiểm soát mà trước đây đă ghi “chủ quyền chưa định” (nondesignated sovereignty) v́ Nhật cũng bảo là của ḿnh; tuy vậy chuyện ấy cũng chẳng làm dân Hàn mát dạ. Trong khi Bush Con đang ở Seoul th́ một tên mục sư và đám Tin lành đă lớn giọng gọi 7,000 dân biểu t́nh chống Bush là “quân Satan” và bọn thiên cộng điều khiển bởi Bắc Hàn. Dưới mắt bọn tôi mọi cho Chúa (Mỹ) này ai không ủng hộ đều bị chụp mũ là “quỉ sứ” và thân cộng cả! Sao mà dân Ki-tô chỗ nào cũng giống nhau thế … Đọc chung một bài do Chúa viết chắc?

 

7. Trong một cuộc họp với 25 tông phái Phật giáo tại chùa Jogyesa tại thủ đô Seoul hôm 3 tháng 7; các tông phái đă quyết định hành động chống lại xu hướng thiên vị Ki-tô của Chính phủ. Họ kết án đây là những hành động phi dân tộc làm xói ṃn sự ḥa hợp quốc gia, chia rẽ t́nh cảm dân chúng và gây ra tranh chấp giữa các tôn giáo. Họ cũng cương quyết sẽ phản ứng một cách cứng rắn với các viên chức chính quyền đă và đang thiên vị một tôn giáo và buộc chính phủ phải duy tŕ sự tách biệt giữa Nhà nước và nhà thờ, vốn đă được ghi rơ ràng trong điều 20 của Hiến pháp.

 

Ban lănh đạo Trung ương Phật giáo Hàn cũng thành lập một ủy ban có nhiệm vụ yêu cầu chính phủ tiến hành điều tra các cơ quan chính phủ sai phạm chính sách và theo dơi việc thực thi đ́nh chỉ các hành vi kỳ thị chống lại Phật giáo. Hội Phật giáo Jogye Hàn Quốc c̣n yêu cầu Chính phủ xin lỗi việc loại bơ tên các ngôi chùa ra khỏi websites chính thức của Nhà nước.

 

Cũng nên nhắc lại Tông phái Tào Khê (Jogye Order) là tông lớn nhất của Nam Hàn, với nhiều chi phái khởi phát do sự hoằng hóa của Đại sư Doui (Đạo Nghi) vào thời Tân La Thống Nhất (Unified Silla), cách đây 12 thế kỷ. Ngôi tổ đ́nh Jogyesa được xây dựng vào năm 1939.

 

Theo số liệu thống kê của chính phủ Nam Hàn th́ hiện nay có khoảng 12 triệu dân (hay 24% tổng dân số 50 triệu người) là tín đồ Phật giáo (và khoảng 8 triệu dân chịu ảnh hưởng văn hóa Phật giáo) tu học theo 25 tông phái thuộc Hội các Tông phái Phật giáo Nam Hàn; gồm 3000 tư viện và trung tâm Phật giáo tọa lạc trong 25 quận hạt khắp cả nước. Trong số 870 ngôi chùa truyền thống ở Nam Hàn được chính phủ công nhận, bảo tồn và ủng hộ, th́ có đến 840 ngôi chùa thuộc về tông Jogye; và có hơn 65% trong số những ngôi chùa mà chính phủ công nhận này là di tích lịch sử quốc gia và địa phương.

 

8. Thế th́ giọt nào đă làm tràn ly nước? Sau cuộc biểu t́nh chống vụ nhập cảng thịt ḅ (điên) hồi tháng 6, nhiều nhà đấu tranh trong ban tổ chức đă phải ẩn náu trong chùa Jogyesa để trốn tránh sự lùng bắt của cơ quan an ninh Seoul. V́ thế ngôi chùa này đă bị mật vụ Hàn theo dơi ráo riết. Tấm gương tự do dân chủ của ‘phe ta’ là thế đấy!

 

Trong mối giao hảo đầy căng thẳng giữa chính quyền và Phật giáo, hồi cuối tháng 6 thủ tướng Hàn Seung-soo đă tới gặpḤa thượngJigwan, Chủ tịch điều hành của Hội Phật giáo Jogye cam kết rằng chính quyền không hề thiên vị hay phân biệt đối xử với một tôn giáo nào cả.

 

Nhưng vào đầu tháng 7, khi chuẩn bị đến dự một cuộc mít-tinh th́ xe chở Ḥa thượngJigwan đă bị cảnh sát chặn lại trước cổng chùa Jogyesa đ̣i khám xét. Đây rơ ràng là một vụ khiêu khích có chủ ư. Dù đă biết vai vế và uy danh của Ḥa thượngJigwan, nhưng một sĩ quan cảnh sát vẫn thản nhiên ra lệnh nhân viên lục lọi khắp xe, kể cả mở luôn nắp thùng xe của ngài. Y bảo việc khám xét là một phần trong nỗ lực bắt giữ những người kích động biểu t́nh chống thịt ḅ (điên) của Mỹ, vốn phát động từ chùa Jogyesa.

 

Ḥa thượng Seungwon, phát ngôn viên của Hội nói: “Theo pháp luật, cảnh sát có quyền điều tra và bắt giữ người phạm tội bị bắt quả tang, hoặc có hành vi chuẩn bị phạm tội. Biến cố này cho thấy cảnh sát coi chủ tịch điều hành của Hội chúng tôi, người đại diện cho 20 triệu Phật tử Hàn Quốc, là tội phạm hoặc sẽ là tội phạm''. Ngài nói thêm: “Việc khám xétḤa thượngJigwan cho thấy lời cam kết của thủ tướng Han Seung-soo chẳng có giá trị ǵ. Nó cũng cho thấy cảnh sát đă đàn áp người dân như thế nào. Chúng tôi cho rằng trường hợp này đă cho thấy chính quyền của tổng thống Lee đă bất kính với lịch sử 1,700 năm Phật giáo Hàn Quốc như thế nào''. Chắc chắn là chính phủ Lee không hành xử như vậy với linh mục Ca-tô hay mục sư Tin lành.

 

Vào buổi tối cùng ngày, khoảng 70 thành viên của Hội đă đến đồn cảnh sát Jongno để phản đối, và trưởng đồn đă phải xin lỗi. Cảnh sát trưởng thủ đô Seoul Kim Suk-ki cũng cố gặpḤa thượngJigwan để xin lỗi, nhưng đă bị từ chối. Các Phật tử yêu cầu những người có trách nhiệm liên quan đến biến cố bất kính với nhà lănh đạo Phật giáo Hàn phải bị trừng phạt; tổng trưởng cảnh sát quốc gia Eo Cheong-soo nên từ chức; và rút toàn bộ cảnh sát khỏi khu vực xung quanh chùa.

 

Trước phản ứng ù ĺ của Lee Myung-bak, như ta đă biết cộng đồng Phật giáo Nam Hàn buộc phải phát động biểu t́nh công khai phản đối chính sách kỳ thị Phật giáo của chính quyền Ki-tô. Ban tổ chức cho biết vào thời điểm biểu t́nh diễn ra, các chùa trên cả nước đă đồng thời đánh chuông báo hiệu.

 

Suk Jin-Heung, một người mang biểu ngữ đ̣i hỏi cách chức cảnh sát trưởng nói: "Chính phủ này đang cố gắng truyền bá phúc âm Ki-tô khắp nơi trên đất nước và biến Hàn Quốc trở thành quốc gia Tin lành,” Ông nói tiếp: "Khi Lee lên nắm quyền, nhiều lănh đạo Tin lành đă ảo tưởng rằng Hàn Quốc sắp biến thành nước Tin lành. Nhưng Lee phải biết rằng ông không chỉ là Tổng thống của người Tin lành, ông c̣n là Tổng thống của người Phật tử, người Ca-tô, và cả những người không theo tôn giáo."

 

Sau khi biểu t́nh trước Ṭa thị chính Seoul, các Tăng Ni và Phật tử đă niệm Phật, tuần hành trên đường phố kéo dài 5 cây số để trở về chùa Jogyesa. Trước biến động này đảng “Đoàn Kết Dân Tộc” đang cầm quyền vội vă tuyên bố sẽ làm hết sức ḿnh để tránh mọi hiểu lầm hiềm khích giữa chính quyền và cộng đồng Phật giáo và cam kết sẽ sữa sai và không tái diễn những chính sách kỳ thị Phật giáo. Mọi người đang chờ xem.

 

9. Không lẽ lịch sử là một sự lập lại? Những manh động kỳ thị Phật giáo thất nhân tâm của chính quyền Hàn Lee Myung-bak, dưới áp lực của bọn hoạt đầu Ki-tô địa phương và Mỹ nếu không kịp thời ngăn chặn th́ sẽ đưa đến cuộc đàn áp bằng bạo lực như dưới thời đạo phiệt Ngô Đ́nh Diệm ở Việt Nam trước đây. Hy vọng là chính quyền Lee và Chúa Mỹ luôn ghi nhớ bài học “hoa sen trong biển lửa” của PGVN năm 1963 để biết tự chế.

 

V́ thế Phật tử trên thế giới phải bằng mọi cách ủng hộ cuộc đấu tranh chân chính chống kỳ thị của cộng đồng Phật giáo Nam Hàn. Riêng GH/PGVN và GH PG ở các nước địa phương phải chính thức lên tiếng bày tỏ lập trường tương trợ để chính quyền Lee đừng nghĩ rằng ḿnh đang “múa gậy vườn hoang” mà tránh đưa đến những hậu quả tai hại hơn. Nếu cần th́ Phật tử nên khuyến cáo bằng cách tẩy chay hàng hóa Nam Hàn, kư tên phản đối gởi đến các ṭa đại sứ Hàn ở nước sở tại.

 

Cộng đồng tôn giáo ngày nay ngoài việc chuyên thoả măn đời sồng tâm linh của quần chúng, c̣n là một tập hợp đồng thuận có tổ chức để bảo vệ đời sống chính trị và kinh tế của cộng động ḿnh trước sự lấn áp của các thế lực vô minh khác. Phải tồn tại mới nói được chuyện giải thoát khổ đau. Sự sống luôn theo định luật đào thải tự nhiên; chủng loại yếu đuối sẽ bị tiêu diệt dễ dàng. Tôn giáo cũng vậy; trước những thế lực luôn dùng chiêu bài tôn giáo Ki-tô để bành trướng mà Phật giáo đồ cứ co rút nhẫn nhục không phản ứng mănh liệt th́ dĩ nhiên ngày tàn không xa.

 

Mới đây ở Ấn độ vào ngày 28 tháng 8 một cuộc xô xát đẫm máu đă xảy ra giữa cộng đồng Ấn giáo và Ca-tô ở bang Orissa đă làm hàng chục người chết và 5 ngàn người tan gia bại sản. Ban đầu một đạo trưởng Ấn giáo Laxmanananda Saraswati và 4 đồ đệ ở thành phố Phulbani bị một nhóm người không rơ tông tích bất ngờ tấn công giết chết. Dân Ấn giáo cho là do đám Ca-tô gây ra nên đă kéo nhau đi trả thù làm hơn 10 người Ca-tô bị giết và hơn 1,000 nhà cửa của giáo dân và 90 nhà nguyện và tiểu giáo đường tại đă bị đốt rụi. Nhà cầm quyền địa phương đă phải huy động khoảng 2,500 lính bảo an để tái lập trật tự. Quận Kandhamal là nơi nổi danh với những hiềm khích giữa hai tôn giáo từ hơn 2 thập niên nay. Trước sự kiện này Giáo hoàng Bê-nê-đích vội lên án, và chính phủ Ư liền triệu đại sứ Ấn đến phản đối sự tàn sát dân Chúa. Ư c̣n dọa lôi kéo cả EU vào cuộc.

 

Thế th́ ta học được ǵ ở phản ứng quốc tế nhanh chóng của tập đoàn dân Chúa cốt bẩo vệ quyền lợi của đồng đạo? C̣n Phật giáo th́ sao? Cứ tiếp tục duy tŕ hạnh “thanh tịnh” chăng? Gương Phật học viện Nalanda bị các thế lực Ần giáo và Hồi giáo liên tục hủy diệt và tàn sát vẫn c̣n trong sách sử.

 

10. Riêng chính phủ Việt Nam hiện đang phải đương đầu với nạn giặc cỏ Ca-tô trong và ngoài nước mà h́nh như quên mất một hiểm họa của Chúa Jehovah khác; đó là các hoạt động truyền giáo Tin lành của bọn xung kích tân ṭng Tin lành Hàn. Bọn này cũng cuồng tín không kém ǵ đám Vịt xóm đạo Ca-tô, (Bọn Vịt th́ mù quáng phục vụ Vatican; c̣n bọn Ki-tô Hàn th́ hăng say phục vụ thần đô la Jehovah Mỹ). Bọn chúng được tài trợ dồi dào để trở thành những tên xung phong tử đạo cho chủ trong việc “rao truyền phúc âm và vừa làm gián điệp” ở những vùng dầu sôi lửa bỏng như Iraq, Trung đông hay Afghanistan; và trở nên khuôn mẫu đào tạo đúng ư Chúa Mỹ để tung đi truyền đạo theo phương thức mới ở các xứ chậm tiến, trong đó có Việt Nam dưới dạng hợp tác kinh doanh, đầu tư và văn hoá, y tế, giáo dục…

 

Trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam 54-75, đám Tin Lành Mỹ đă ráo triết hoạt động ở vùng cao nguyên, mà một cơ sở to lớn nằm ở ngoại ô thành phố Buôn M’Thuột, cốt mua chuộc dân t́nh nghèo khổ chất phát làm lính đánh thuê rẻ tiền và làm bia đở đạn cho lính Mỹ. Nay với kinh tế thị trường, với đoàn truyền giáo mới có những vỏ bọc mới và có khuôn mặt Á châu nhưng vẫn do Chúa Mỹ giật dây, nên chính quyền ít cảnh giác hơn, và các cấp chính quyền không ít th́ nhiều đă bị tập đoàn này hối lộ mua chuộc lôi kéo nên hậu quả c̣n sâu và dài hơn khi chúng đă cấy và nuôi dưỡng được những cộng đồng bất măn khắp nơi trên lănh thỗ Việt. Đến khi thời cơ chín muồi, hai gọng ḱm Ca-tô và Tin Lành cùng phối hợp làm tay sai phục vụ quyền lợi ngoại bang phá hoại từ bên trong th́ không biết tai họa sẽ đến như thế nào nữa?

 

Các cộng đồng Phật tử ‘hăy tự ḿnh thắp đuốc lên mà đi!’ (có nghĩa là tự lo lấy thân, chứ chẳng nên trông đợi ở bên ngoài) để tránh bị tận diệt. Ôi nỗi cô đơn của Phật tử bíết nói sao cho xiết; cứ như bước chân âm thầm của Siddharta ngày nào bên bờ sông Nairanjana. Vậy mà cũng đeo đẳng được hơn 25 thế kỷ. Lạ thật!

 

 

Thiên Lôi, Sachhiem, 30/8/ 2008

NDVN, mgày 5/10/08<Go Back>
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend